Aktualności

Przetarg na termomodernizację

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy
Os. Niepodległości 19
62-400 Słupca
tel./fax. 63 275-87-66, 63 275-87-70
NIP: 667-000-38-25

Ogłasza przetarg wykonanie termomodernizacji, w tym ocieplenia metodą lekko-mokrą budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy wraz z remontem balkonów/loggii, pod adresami:

1. ul. Traugutta 8
2. ul. Tysiąclecia 1
3. ul. Tysiąclecia 5
4. ul. Tysiąclecia 5A

Termin składania ofert 31 sierpnia 2017 roku godz 15.00.

Informujemy o unieważnieniu poprzedniego postępowania.

Zarząd Spółdzielni

Załączniki:

SPECYFIKACJA

W dziale przetargi zapytania ofertowe na wykonanie przeglądów elektrycznych, kominiarskich, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę wodomierzy

Zarząd Spółdzielni

Przetarg na termomodernizację

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy
Os. Niepodległości 19
62-400 Słupca
tel./fax. 63 275-87-66, 63 275-87-70
NIP: 667-000-38-25

Ogłasza przetarg wykonanie termomodernizacji, w tym ocieplenia metodą lekko-mokrą budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy wraz z remontem balkonów/loggii, pod adresami:

1. ul. Traugutta 8
2. ul. Tysiąclecia 1
3. ul. Tysiąclecia 5
4. ul. Tysiąclecia 5A

Termin składania ofert 4 sierpnia 2017 roku godz 15.00

Zarząd Spółdzielni

Załączniki:
specyfikacja
projekt umowy
SIWZ termomodernizacja-poprawka zmiana pkt VI -dodano 26.07.2017

Podwyżka stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwałą Rady Miejskiej w Słupcy Nr XXVII/184/17 stawka opłat za odbiór odpadów zostanie od 1 września 2017 roku podniesiona z kwoty 3,20 zł do kwoty 4,30 zł za m3 zużytej wody. W związku z powyższym  również w spółdzielni te opłaty ulegną podwyższeniu. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad segregacji odpadów, gdyż często podnoszony jest zarzut braku segregacji w spółdzielni. W zakładce Poradnik dla mieszkańca są opisane zasady segregacji.

Administracja

Awaria sieci cieplnej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym wystąpiła awaria sieci cieplnej.  W związku z powyższym mogą być problemy z ciepłą wodą, z przyczyn niezależnych od spółdzielni.

Administracja

Mieszkańcy budynków SM w Słupcy ul. Traugutta 8, 1000-lecia 1, 5, 5A

 

Posiadający tytuł prawny do mieszkania:

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Odrębna własność

Umowa najmu ze Spółdzielnią Mieszkaniową

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy zaprasza na spotkanie w dniu 10 lipca 2017 roku o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni Os. Niepodległości 19 w sprawie termomodernizacji budynków „Starego Osiedla”.

Prosimy o udział, w celu omówienia planowanego zakresu i koncepcji prac remontowych. Liczny udział pozwoli to na szybkie rozpoczęcie dalszych prac oraz umożliwi uwzględnienie opinii państwa na etapie planowania zakresu i sposobu przeprowadzenia robót.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej dziękuje za udział w Walnym Zgromadzeniu, za podjęte uchwały pozwalające nam na rozpoczęcie działań, oraz za udzielone absolutorium. Tak dobra ocena naszych mieszkańców świadczy o tym, że kierunek działań jest prawidłowy. Jednocześnie oświadczamy, że dołożymy wszelkich starań, aby tego zaufania nie zawieść.

Zastępca Prezesa Zarządu                       Prezes Zarządu

Mirosława Wróbel                                     Henryk Lewandowski

Boisko do siatkówki Os. Niepodległosci

Zarząd SM w Słupcy  informuje, że na Osiedlu Niepodległości pomiędzy budynkami 7 i 8 wyposażono boisko do piłki siatkowej.  Zapraszamy do korzystania i jednocześnie prosimy o nie dewastowanie, gdyż ma ono służyć naszym mieszkańcom. W ostatnich dniach został uszkodzony kosz w okolicach budynków Nr 13A i 12.

Zarząd Spółdzielni

Brak cieplej wody Os. Niepodległości 11 i 12

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej  w Słupcy informuje, że w dniach od 27.06.2017 do 30.06.2017 r nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków na Os. Niepodległości 11 i 12.

Przerwa spowodowana jest remontem węzła przez MZEC w Słupcy .

                                                  Administracja