Aktualności

Przetarg na wykonanie docieplenia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia budynków: ul. Orzeszkowej 5, Os. Niepodległości 8, Os. Niepodległości 14, Os. Niepodległości 16.

Termin składania ofert: do dnia 12.03.2018 r. godz. 15:00

Specyfikacja do pobrania

Kanalizacja sanitarna do budynku Kilińskiego 3 naprawiona.

Informuję, że przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji została wykonana mała modernizacja sieci kanalizacyjnej, co pozwoli uniknąć ciągłych problemów w budynku Kilińskiego 3. Dziękuję panu Burmistrzowi Michałowi Pyrzykowi i panu kierownikowi Zakładu za fachowe wykonanie. Informuję jednocześnie, że naprawa nawierzchni, zgodnie z uzgodnieniami, została wykonana prowizorycznie. Teraz czekamy na naturalny proces osiadania terenu po pracach i wtedy Spółdzielnia ułoży nawierzchnię na własny koszt.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Mamy szansę na nowe place zabaw i miejsca integracji naszych mieszkańców

Informuję, że w dniu wczorajszym złożyliśmy wniosek w wersji elektronicznej i papierowej o dofinansowanie naszych Otwartych Stref Aktywności na Osiedlu Niepodległości do Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 200 tys zł. Dziękuję panu Burmistrzowi Michałowi Pyrzykowi za informacje o konkursie w imieniu naszych mieszkańców i własnym

Podwyżka opłat za Ciepło w MZEC

Informuję, że od 1 lutego 2018 roku Miejski Zakład Ciepłowniczy wprowadza podwyżkę opłat przesyłowych o około 16-18%. Skutki w kosztach dla naszej Spółdzielni to około 220 tys zł.

Spółdzielnia nie planuje podniesienia opłat dla mieszkańców.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Zebrania mieszkańców budynków Kilińskiego, Kopernika, Pułaskiego

Na podstawie §46 ust 2 Zarząd Spółdzielni zwołuje zebranie mieszkańców budynków ul. Kilińskiego, Kopernika i Pułaskiego, w celu wybrania Komitetu Blokowego, omówienia spraw związanych z rewitalizacją osiedla oraz innymi sprawami.
Miejsce zebrania: zaplecze spółdzielni ul Kilińskiego 6L

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komitetu Blokowego
4. Rewitalizacja osiedla
5. Zapytania i wolne wnioski

Harmonogram zebrań
L.p Adres Data godz
1 Kilińskiego 6A 15.01 16.00
2 Kilińskiego 6B 15.01 16.00
3 Kilińskiego 6C 15.01 18.00
4 Kilińskiego 6D 15.01 18.00
5 Kilińskiego 6E 16.01 16.00
6 Kilińskiego 6F 16.01 16.00
7 Kilińskiego 6G 16.01 18.00
8 Kilińskiego 6H 16.01 18.00
9 Kilińskiego 24 17.01 16.00
10 Kilińskiego 26 17.01 16.00
11 Kopernika 4 17.01 18.00
12 Kilińskiego 1 18.01 16.00
13 Kilińskiego 3 18.01 18.00
14 Pułaskiego 2 19.01 16.00

 

Zarząd Spóldzielni

Odczyty wody

Przypominamy mieszkańców o oddaniu odczytów wody wg stanu na koniec grudnia 2017. Odczyty można wrzucać o dowolnej godzinie do skrzynek pocztowych umieszczonych koło bramy zaplecza Spółdzielni na ul. Kilińskiego 6L oraz na budynku Spółdzielni Os. Niepodległości 19.

Życzenia Świąteczna

Zdrowych, spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia. Ten czas rodzinnych spotkań, pozytywnych doznań, miłości rodzinnej powoduje u nas refleksje. Spojrzyjmy na sąsiadów, starajmy się o współpracę i wzajemną życzliwość. Traktujmy bloki jako nasze wspólne DOMY. Zarząd i pracownicy spółdzielni starają się i będą się starać rozumieć potrzeby mieszkańców i działać tak, aby je jak najlepiej realizować. Spółdzielnia wymaga od pracowników szacunku i grzeczności wobec naszych mieszkańców.  Prosimy, by ta grzeczność i szacunek również był  w drugą stronę.  Trzeba jednak pamiętać, że mieszkanie we WSPÓLNYM DOMU, wymaga często kompromisu i dostosowania się do woli większości. Spółdzielnia nie jest od rozsądzania sporów między mieszkańcami, lecz od realizowania woli większości. Będziemy po nowym roku organizować zebrania. Będziemy na nich chcieli wybrać Komitety Blokowe. To nie mają być „donosiciele”, tylko państwa przedstawiciele z którymi będziemy chcieli uzgadniać sprawy państwa DOMU.  Życzę, aby świąteczny nastrój, życzliwości, miłości i radości panował w mieszkaniu, w każdym DOMU, na każdym osiedlu.

w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni oraz Pracowników Spółdzielni Henryk Lewandowski

 

 

Funkcjonowanie CO

W związku z informacjami podawanym przez MZEC, że prezes kazał nastawiać temperaturę na 40 stopni, informuję, że jest to nieprawda. Prosimy przypadki zaniżonej temperatury zgłaszać do działu administracji w celu naszej interwencji. Działania te są związane naciskami Spółdzielni na MZEC w celu stopniowego doprowadzenia stanu i funkcjonowania węzłów cieplnych do dzisiejszych wymagań technicznych. No i oczywiście zmniejszenie kosztów naszych mieszkańców od 1 stycznia o około 570 tys zł, co skutkowało obniżeniem kosztów CO o 0,49 zł/m2, nie spotkało się z radosną reakcją kierownictwa MZEC. Informuję jednak, że mamy pełne zrozumienie pana Burmistrza i po nowym roku będziemy szukać rozwiązań.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski