Aktualności

Komunikat ciepła woda Os. Niepodległości

U W A G A

 

Administracja Spółdzielni zawiadamia, że w związku  z czyszczeniem filtrów przez MZEC w dniu  05.12.2017r.   może wystąpić zanieczyszczenie w instalacji ciepłej wody w budynkach

na os. Niepodległości

Za utrudnienia z góry przepraszamy.

Administracja Spółdzielni.

Przeglądy elektryczne

Od dnia dzisiejszego 16.11.2017 do 20.11.2017 w naszych budynkach oraz lokalach użytkowych i mieszkalnych o statusie lokatorskim będą odbywały się badania instalacji elektrycznych. Będą one wykonywane na koszt Spółdzielni. W trakcie badań mogą wystąpić krótkotrwale wyłączenia energii elektrycznej. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.  Firma wykonująca badania będzie dysponowała naszym upoważnieniem.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

 

Wymiana wodomierzy budynki Tysiąclecia 5, 5A i Orzeszkowej 5

Informuję, że przystępujemy do wymiany wodomierzy:

20.11.2017, poniedziałek, w godzinach 10-17 -ul. Tysiąclecia 5

21.11.2017, wtorek, w godzinach 10-17 – ul. 5A

22.11.2017, środa,  w godzinach 9-17 – Orzeszkowej 5, mieszkania 1-10

22.11.2017, środa, w godzinach 10-17 – Orzeszkowej 5, mieszkania 11-15

23.11.2017, czwartek, w godzinach 9-17 – Orzeszkowej 5, mieszkania 16-20

23.11.2017,  czwartek, w godzinach 10-17 – Orzeszkowej 5, mieszkania 21-30

24.11.2017, piątek,  w godzinach 9-17 – Orzeszkowej 5, mieszkania 31-40

24.11.2017, piątek, w godzinach 10-17 – Orzeszkowej 5, mieszkania 41-45

27.11.2017, poniedziałek, w godzinach 9-17 – Orzeszkowej 5, mieszkania 46-50

27.11.2017 , poniedziałek, w godzinach 9-17 – Orzeszkowej 5, mieszkania 51-60

W przypadku nieobecności prosimy o uzgadnianie terminu wymiany z kierownikiem montażu p. Gregorcewiczem tel.601-064-244

prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Przeglądy kominiarskie

Informuję, że od dnia 7 listopada rozpoczęły się przeglądy kominiarskie w mieszkaniach naszej spółdzielni.  Przeglądy wykonuje firma kominiarska pana Wrzesińskiego. Prosimy o udostępnienie lokali do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z  rozporządzeniea Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku, nr 74 poz. 836) użytkownik lokalu powinien „udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń oraz ściśle wykonywać polecenia pokontrolne”. Przeglądy dokonywane są na koszt spółdzielni.

Harmonogram dla reszty budynków

Mieszkańcy którzy z różnych względów nie mogli być w wyznaczonych terminach w mieszkaniach, mogą się umówić indywidualnie z panem kominiarzem ( tel 732 653 976) w terminie do 4 grudnia.

Jednocześnie proszę mieszkańców, którzy nie udostępnili lokali do kontroli o zgłoszenie się do kominiarza i udostępnienie lokali zgodnie z przepisami.

Ci mieszkańcy, niestety narażają nie tylko własne życie i zdrowie ale i sąsiadów.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

i

Oświadczenie do książeczek

W zakładce druki do pobrania jest dostępny druk dla osób, które dokonują płatności elektronicznie o rezygnacji z wydruku książeczki opłat. Po wypełnieniu prosimy dostarczyć do siedziby spółdzielni lub zeskanować i wysłać na adres sekretariat@smslupca.pl

Ugoda sądowa

„Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy oraz Wiesław
Książczak informują, że dla dobra członków spółdzielni doszły do polubownego
porozumienia w związku z zakończeniem stosunku pracy. Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Słupcy dziękuje Wiesławowi Książczakowi za 24 lata pracy. Wiesław Książczak życzy
spółdzielcom i zarządowi sukcesów w dalszej działalności”

 

W związku z prawomocnym oddaleniem zażalenia na zawartą ugodę, zgodnie z jej treścią publikujemy wspólne oświadczenie. Prezes Zarządu H.Lewandowski