Aktualności

Zasady segregacji odpadów

W dziale Poradnik dla mieszkańca umieściliśmy zasady segregacji odpadów w mieście Słupca prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie.

Informacja do rozliczenia energii cieplnej

Szanowni Mieszkańcy

 

W związku z kontrowersjami dotyczącymi rozliczeń za ciepło  za   2016  r.  poruszanymi     na łamach  „Kuriera  Słupeckiego „  pozwolę sobie przybliżyć temat.

Dopiero od roku 2013     Spółdzielnia   rozlicza   koszty zakupu ciepła   z   użytkownikami  lokali  po mimo, że   ustawowy   obowiązek był już wiele lat. Statut spółdzielni przyjęty w roku 2009 taki obowiązek przewiduje.

/  Koszty energii  cieplnej   za dany   rok   rozlicza się   po zakończeniu   roku kalendarzowego / .

Pierwszy raz  Zarząd   Spółdzielni   podjął  Uchwałę  Nr 1 /2014 r.  w dniu  14 kwietnia 2014 r.   w sprawie rozliczenia kosztów energii cieplnej  za 2013 rok  z użytkownikami lokali  . Zarząd  postanowił   na podstawie § 831  ust  5  statutu    rozliczyć   nadpłaty   powstałe  z porównania  kosztów zakupu energii cieplnej  z opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali   w podziale    na  Trzy  Osiedla  Osiedle 1 ( Stare  Osiedle ) , Osiedle 2 (  Osiedle XXX – lecia )   , Osiedle 3  ( Osiedle Niepodległości  ).  Rada Nadzorcza  w dniu  17.04.2014r.  zaopiniowała pozytywnie  sposób rozliczenia kosztów energii  cieplnej za 2013 r.   Zasada  rozliczania    na trzy  Osiedla     stosowana była    w rozliczeniach  w  2015 r.  ,   w 2016r.  oraz  zastosowana jest   w tym  roku    do rozliczenia  za 2016 rok .

Anonimowi  autorzy artykułu      „MIESZKAŃCY :CZUJEMY SIĘ  OSZUKANI „   / Kurier Słupecki   z 7.04.2017 r. /   napisali :

„ Z tego co wiemy  regulamin rozliczeń ciepła  nie został  zmieniony , czyli rozliczenie musi być takie  jak w poprzednich latach .Każdy blok musi być rozliczany osobno …” Stwierdzenia  autorów mijają  się  z prawdą . Otóż  obowiązujący  „Regulamin   rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi „   nie   reguluje  rozliczenia   energii cieplnej  z użytkownikami lokali   ani   rozliczania  każdego bloku osobno .  Prawidłowy Regulamin  , który będzie dostosowany  do  ustawy  i  Statutu   jest  w trakcie opracowywania.

„Mieszkańcy bloku  13A  dostawali do tej pory bardzo duże kwoty, a mieszkańcy 13 małe „. Jest to również nieprawda ,    ponieważ  zwroty  za energie cieplną  za lata poprzednie oraz za   rok   2016  jest dokonywany wg  zasad   wyżej podanych     w podziale    na   Osiedla.

 

Dopiero od roku 2017  zostanie   wprowadzone   rozliczenie  na poszczególne  „budynki”.    Informowałem   o tym   w piśmie    w listopadzie ubiegłego roku  oraz  na zebraniach  , ponieważ   wprowadzając  zmiany zasad   należało   poinformować   mieszkańców  z odpowiednim wyprzedzeniem  . Dodatkowo, przy rozliczeniu ciepła na poszczególne budynki, trzeba być pewnym, że przedstawione dane są prawdziwe. Zarząd Spółdzielni z Radą Nadzorczą weryfikuje zapisy w księgach rachunkowych za rok ubiegły i wcześniejsze, gdyż jest tam dużo nieprawidłowości. Chcąc rozliczać na budynki trzeba to zrobić bezbłędnie.  Na stronie internetowej  informujemy  o zużyciu ciepła  w poszczególnych  miesiącach  i  budynkach    .  Podaliśmy  również     rozliczenie  za 2016 rok   w podziale  na  Osiedla    i  poszczególne     budynki     w celu  informacyjnym , ponieważ  są  budynki   w których   roczne    rozliczenie wykazuje  niedopłatę   zarówno  za rok 2016  jak  i lata  wcześniejsze .   ( Kilińskiego 6 D , Pułaskiego 2 , Orzeszkowej 3 ,  Niepodległości  16, Niepodległości 14  )  , mieszkańcy zamiast  zwrotu  musieliby dopłacić .

Nie  podlegają dyskusji   fakty i dokumenty:  rzeczą  niepodważalną     jest  ,   że  koszty  zakupu  energii  cieplnej  w roku 2016   wyniosły       :                                             5 383 146,21 zł.

Wniesione  opłaty  w   roku  2016 :                                                                 5 617 423,31 zł.

Różnica do rozliczenia z użytkownikami lokali  za rok 2016   :              234 277,10 zł.

Odpowiadając na pytania gdzie się podziały pieniądze  z wpłat  za energie cieplną    –   Spółdzielnia zapłaciła     kwotę   5 383 146,21 zł do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej .  Natomiast   nadpłaty     w kwocie    234 277,10 zł  nie pozostały na kontach bankowych Spółdzielni  tylko  zostały   zwrócone.

Zapraszam do grupy na Facebooku: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy. Jest to grupa zamknięta, przeznaczona tylko dla członków Spółdzielni. Przyjęcie do grupy nastąpi po weryfikacji członkostwa w dni robocze.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Słupca    dnia 5.05.2017.

 

Teren przy placu zabaw ul. Kilińskiego 6E i 6F

Uprzejmie informujemy, że w związku z pismami mieszkańców, dotyczącymi sposobu zagospodarowania tego terenu, znaczna większość mieszkańców popiera udostępnienie skwerku na boisko dla dzieci z  osiedla. W związku z powyższym został ustawiony znak zakazu wjazdu na teren skwerku. Teren skwerku zgodnie z przepisami, nie mógł być wykorzystywany na cele parkingu. Prosimy o niestawianie w tym miejscu pojazdów. W celu rozwiązania trudności z zaparkowaniem pojazdów, rozważamy możliwość czasowego udostępnienia do parkowania terenu dawnego kortu. Prosimy o opinie i wnioski mieszkańców w tej sprawie na mail sekretariat@smslupca.pl lub telefonicznie 275-87-66 (sekretariat). Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Konkurs Zielona Ławeczka – zapraszamy mieszkańców do udziału.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy oraz Fundacja Ochrony Środowiska zapraszają Państwa do wzięcia udziału w lokatorskiej inicjatywie społecznej „Zielona Ławeczka”, której celem jest modernizacja i rewitalizacja osiedla. W projekcie mogą brać udział grupy sąsiedzkie, które przygotują projekt przebudowy  swojego osiedlowego otoczenia. Zwycięzcy mogą otrzymać 1200zł na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów maksymalnie 800zł oraz każdy zaakceptowany projekt otrzyma również „zieloną ławeczkę” o wartości 400 zł.

Więcej informacji o całym projekcie możecie Państwo dowiedzieć się ze strony internetowej www.zielonalaweczka.pl w zakładce
„O konkursie”.

Partnerami inicjatywy jest Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Architektury Krajobrazu i Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW.

ZAPRASZAMY GRUPY MIESZKAŃCÓW (5-10 OSÓB). WIĘCEJ INFORMACJI  ORAZ POMOC W PRZYGOTOWANIU I WYPEŁNIENIU DOKUMENTACJI  W BIURZE SPÓŁDZIELNI W POKOJU NR 3. WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ DO 30 KWIETNIA 2017 R. I DO 31 MAJA 2017 R. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT.

Zarząd Spóldzielni

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Mieszkańcom, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

Kasa w dniu 14 kwietnia 2017 roku nieczynna

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia kasa w biurze spółdzielni będzie nieczynna. Wpłat bez opłacania prowizji można dokonać w placówkach PKO BP.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd Spóldzielni

Zużycie ciepła

Zarząd Spółdzielni w załączniku przedstawia zużycie ciepła na poszczególnych budynkach za 3 miesiące tego roku. Kolorem czerwonym wyróżnione są budynki o większym niż średnie zużyciu ciepła. Dla porównania podajemy też zużycie ciepła ogółem w tych samych miesiącach roku 2016 i 2015. W miesiącu styczniu zużycie było większe niż w latach poprzednich. Po pracach regulacyjnych, w lutym i marcu widzimy znaczne zmniejszenie zużycia w stosunku do lat poprzednich.

2017 GJ I kwartał

Plan remontów na lata 2017-2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zostały wykonane audyty energetyczny wszystkich budynków mieszkalnych spółdzielni.

Wg audytów na wykonanie wskazanego w nich zakresu robót potrzeba 12 mln 854 tys złotych.

Wykonanie robót z audytów pozwoli nam zmniejszyć ilość zużywanego ciepła o około 30%

Zgodnie z informacjami podanym na zebraniach, zarząd zakłada wykonanie wszystkich robót w latach 2017 do 2019.

Z funduszu remontowego będziemy mieli w tym czasie środków własnych 3 mln 945 tys złotych.

Brakująca kwota to 8 mln 909 tys. zł.

Wystąpią również dodatkowe roboty, które trzeba wykonać jednocześnie, a nie ujęte w kosztach termomodernizacji: remont pokryć dachowych czy remont balkonów.

Należy więc szukać możliwości finansowania innego niż podnoszenie opłat dla naszych mieszkańców.

W roku 2017 w przyjętym planie remontowym zakładamy wykonanie kompleksowej termomodernizacji czterech najstarszych budynków i o największym zużyciu energii na „starym osiedlu” ul. Traugutta 8, ul. Tysiąclecia 1, 5 i 5A. Na te budynki złożymy wniosek o środki z Funduszu Termomodernizacji. W przypadku ich pozyskania, będziemy chcieli wykonać w tym roku jeszcze większy zakres termomodernizacji. Plan działań na 3 lata, obejmujący termomodernizację wszystkich budynków, przedstawimy na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2017 roku.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

 

Brak ciepła w dniu 31 marca 2017

Informujemy, że w dniu 31 marca od godziny 6.00 będzie przerwa w dostawie ciepła, z powody prac remontowych u dostawcy.

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie z działu: przetargi i ogłoszenia

Rozliczenie ciepła za 2016 rok

Aktualnie otrzymujecie państwo rozliczenie ciepła za 2016 rok. W informacji każdy otrzymał kwotę nadpłaty wynikającą z rozliczenia wpływów i kosztów centralnego ogrzewania za 2016 rok. Dodatkowo podaliśmy stan pozostałych rozliczeń wg stanu na 28 lutego 2017. Podsumowując, jeżeli np. mamy podaną nadpłatę za CO 100 zł i saldo rozliczenia na 28 lutego 0 zł. To całość kwoty 100 zł możemy odjąć od następnej wpłaty za mieszkanie. W przypadku kiedy rozliczenie na 28 lutego wykazuje niedopłatę np 150 zł to to musimy powiększyć wpłatę za następny miesiąc o różnicę ( 150-100=50), czyli 50 zł.  W przypadku, kiedy rozliczenie na 28 lutego wykazuje nadpłatę np 50 zł to to musimy pomniejszyć  wpłatę za następny miesiąc o sumę nadpłat, czyli 150 zł.

Kwota z rozliczenia ciepła wynika z ponoszonych kosztów oraz przychodów z wpłacanych z czynszem. W roku 2015 stawka za CO wynosiła 4,21 zł/m2, w roku 2016 stawka za CO wynosiła 3,99 zł/m2.

 

ilość ciepla w GJ koszty przychody nadwyżka do zwrotu
rok 2015 74410 5330877,86 5893345,53 562467,67
rok 2016 76625 5383146,21 5617423,31 234277,1
różnica 2215 52268,35 -275922,22 -328190,57

Jak widać z powyższej tabelki w 2016 roku wzrosło zużycie ciepła, na co wpływ mają mieszkańcy i oczywiście spółdzielnia. Na cenę ciepła wpływu nie mamy. Te czynniki spowodowały mniejszą nadwyżkę do zwrotu.  W załączniku przedstawiamy tabelkę, gdzie jest rozliczony koszt ciepła na poszczególne budynki za 2016 rok.  W tabelce tej znajdziemy również budynki, gdzie występują dopłata. Została ona zniwelowana przez rozliczenie na „osiedla”, a nie na poszczególne budynki. Przypominamy, że ciepło za rok 2017 będzie rozliczone na „budynki”. Dlatego prosimy o zgłaszanie np. przegrzania i strat ciepła w budynkach w celu ograniczenia kosztów.

 

Prezes Zarządu SM w Słupcy Henryk Lewandowski

rozliczenie energi cieplnej 2016