Aktualności

Komunikat

Informuję, iż w związku z pojawieniem się na Facebooku witryny internetowej, prowadzonej przez anonimową osobę, która publikuje kłamliwe i szkalujące mnie komentarze, w dniu dzisiejszym złożyłem skargę w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy w celu doprowadzenia do wykrycia sprawcy i pociągnięcia do odpowiedzialności. Dodatkowo bulwersujące jest to, że zgodnie z informacjami przekazywanym przez naszych mieszkańców, komentarze pozytywne są szybko usuwane, a pozostawiane tylko nieliczne komentarze negatywne.

Jest to już drugi przypadek anonimowego podważania zaufania do Zarządu Spółdzielni. Poprzednim razem odbywało to się w gazecie. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działania w celu ujawnienia osoby, która jest autorem tego paszkwilu oraz podważa  dobre imię Spółdzielni.

Prezes Zarządu Henryk Lewandowski

Oświadczenie do książeczek

W zakładce druki do pobrania jest dostępny druk dla osób, które dokonują płatności elektronicznie o rezygnacji z wydruku książeczki opłat. Po wypełnieniu prosimy dostarczyć do siedziby spółdzielni lub zeskanować i wysłać na adres sekretariat@smslupca.pl

Ugoda sądowa

„Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy oraz Wiesław
Książczak informują, że dla dobra członków spółdzielni doszły do polubownego
porozumienia w związku z zakończeniem stosunku pracy. Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Słupcy dziękuje Wiesławowi Książczakowi za 24 lata pracy. Wiesław Książczak życzy
spółdzielcom i zarządowi sukcesów w dalszej działalności”

 

W związku z prawomocnym oddaleniem zażalenia na zawartą ugodę, zgodnie z jej treścią publikujemy wspólne oświadczenie. Prezes Zarządu H.Lewandowski

Zmiany w prawie

W dniu 9 września 2017r. weszła w życie  nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Spółdzielnie mieszkaniowe działają w oparciu o ustawę „ Prawo spółdzielcze” i ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r. Obydwie ustawy były wielokrotnie nowelizowane.

Najważniejsze zmiany to:

1) Członkostwo w spółdzielni wiąże się z posiadaniem mieszkania lokatorskiego lub własnościowego

-nie wnosi się udziału,

-nie wnosi się wpisowego

-nie składa się deklaracji członkowskiej

Właściciel mieszkania wyodrębnionego sam decyduje o członkostwie. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji.

Zmian jest więcej, ale jak to w naszym prawie, ważne są interpretacje prawa.

Będziemy stopniowo informować naszych mieszkańców w miarę poznawania dokładnych interpretacji stosowania tych przepisów. W dziale Dokumenty tekst jednolity ustawy po nowelizacji

Uruchomienie centralnego ogrzewania

Informuję, że w dniu dzisiejszym będzie prowadzonych rozruch centralnego ogrzewania. proszę o odkręcenie zaworów na maksimum w celu odpowietrzenia instalacji. Po zagrzaniu grzejnika można ustawić zawór na odpowiednia pozycję.

Administracja

Przetarg na termomodernizację

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy
Os. Niepodległości 19
62-400 Słupca
tel./fax. 63 275-87-66, 63 275-87-70
NIP: 667-000-38-25

Ogłasza przetarg wykonanie termomodernizacji, w tym ocieplenia metodą lekko-mokrą budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy wraz z remontem balkonów/loggii, pod adresami:

1. ul. Traugutta 8
2. ul. Tysiąclecia 1
3. ul. Tysiąclecia 5
4. ul. Tysiąclecia 5A

Termin składania ofert 31 sierpnia 2017 roku godz 15.00.

Informujemy o unieważnieniu poprzedniego postępowania.

Zarząd Spółdzielni

Załączniki:

SPECYFIKACJA

W dziale przetargi zapytania ofertowe na wykonanie przeglądów elektrycznych, kominiarskich, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę wodomierzy

Zarząd Spółdzielni

Przetarg na termomodernizację

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy
Os. Niepodległości 19
62-400 Słupca
tel./fax. 63 275-87-66, 63 275-87-70
NIP: 667-000-38-25

Ogłasza przetarg wykonanie termomodernizacji, w tym ocieplenia metodą lekko-mokrą budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy wraz z remontem balkonów/loggii, pod adresami:

1. ul. Traugutta 8
2. ul. Tysiąclecia 1
3. ul. Tysiąclecia 5
4. ul. Tysiąclecia 5A

Termin składania ofert 4 sierpnia 2017 roku godz 15.00

Zarząd Spółdzielni

Załączniki:
specyfikacja
projekt umowy
SIWZ termomodernizacja-poprawka zmiana pkt VI -dodano 26.07.2017

Podwyżka stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwałą Rady Miejskiej w Słupcy Nr XXVII/184/17 stawka opłat za odbiór odpadów zostanie od 1 września 2017 roku podniesiona z kwoty 3,20 zł do kwoty 4,30 zł za m3 zużytej wody. W związku z powyższym  również w spółdzielni te opłaty ulegną podwyższeniu. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad segregacji odpadów, gdyż często podnoszony jest zarzut braku segregacji w spółdzielni. W zakładce Poradnik dla mieszkańca są opisane zasady segregacji.

Administracja

Awaria sieci cieplnej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym wystąpiła awaria sieci cieplnej.  W związku z powyższym mogą być problemy z ciepłą wodą, z przyczyn niezależnych od spółdzielni.

Administracja